Shawn.Huang
Chat Now!
Cassie.Li
Chat Now!

Main Categories

Supermarket Shelves
Wine Shelf
Checkout Counter
Vegetable Display Rack
10,00 US$ - 146,00 US$/Đơn vị
2.0 Đơn vị(Min. Order)
79,00 US$ - 129,00 US$/Đơn vị
20.0 Đơn vị(Min. Order)
79,00 US$ - 129,00 US$/Đơn vị
20.0 Đơn vị(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.

Why Choose Us
We always take "survive by quality, develop by credit" as our tenet and insist on innovation, adopt scientific management model, strive to improve competitive power and to develop with customers by providing the best products and the best competitive price Tô châu Longshihuida Thương Mại Thiết Bị Co., Ltd là một công ty chuyên nghiệp mà chuyên trong việc thiết kế, sản xuất và tiếp thị khác nhau siêu thị trái cây và rau quả kệ trưng bày, khuyến mãi bảng, kiểm tra quầy và sản phẩm tương đối. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi có thể được cung cấp dịch vụ tùy chỉnh.
Chúng tôi luôn luôn mất "tồn tại bằng chất lượng, phát triển bằng thẻ tín dụng" như nguyên lý của chúng tôi và nhấn mạnh vào sự đổi mới, áp dụng khoa học quản lý mô hình, phấn đấu để nâng cao cả cạnh tranh điện và để phát triển với khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm tốt nhất và tốt nhất giá cả cạnh tranh.
Tại cùng một thời gian, chúng tôi mua các nguyên liệu tốt nhất vật liệu trong đặt hàng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp, cả phải chăng chi phí-quản lý và nghiêm ngặt rủi ro-hệ thống kiểm soát để đảm bảo duy trì của chúng tôi và ổn định phát triển.